Platba na účet

Firemné objednávky Tatra banka 2945029602/1100  SK5011000000002945029602 TATRSKBX

Súkromné osoby       Tatra banka 2944047315/1100  1100 0000 0029 4404 7315 TATRSKBX

Uvádzame údaje pre zahraničný prevod:

Variabilný symbol je číslo vašej objednávky, prípadne pri telefonickej objednávke Vám priradíme náš variabilný symbol pre Vašu objednávku.

pri platbe z inej banky poprosíme na email objednavky@kvetinovykurier.sk  zaslať potvrdenie platby .....